Sorry, you do not have permission to add a post, You must login to add post.

Sorry, you do not have permission to add a post.

  • 0
author

Imisa salaadood ayaan sunno laheyn salaadaha faradka ah?

Poll Results

43.75%Hal Salaad waana Salaada subax ( 7 voters )
25%Hal Salaad waana Salaada Casir ( 4 voters )
31.25%labo Salaad waana Salaada Casir iyo subax ( 5 voters )
Based On 16 Votes

Participate in Poll, vote.

Imisa salaadood ayaan sunno laheyn salaadaha faradka ah?

Related posts